Si ifra

Frøyland idrettslag har nulltoleranse når det gjelder mobbing og trakassering.

For å melde fra om dette, ta kontakt med hovedstyret ved styreleder Jarl Frøyland på
jarl.froyland@lyse.net eller styremedlem Ingrid Nese Veen på Ingrid.nese@gmail.com

Meny