Orientering

Målet vårt er å skapa eit godt miljø med idrettsglede og gode opplevingar i naturen. Me ønsker at alle skal føla seg inkluderte uansett alder, forutsetning og evne.

Treningar
Me har faste intervalltreningar utan kart og kompass kvar måndag klokka 19.30.

Me har ikkje faste treningar med kart og kompass, men legg ut løyper i nærmiljøet med jamne mellomrom.

Informasjon og påmelding til treningane finn du i appen Spond. Meld deg gjerne inn i gruppa vår med gruppekode ZHTBY for å få oppdatert info. Du treng ikkje vera o-løpar eller medlem i idrettslaget for å vera med på trening.

Løp
Stort sett kvar veke er det eit o-løp å vera med på i distriktet. Du finn info om løp på nettsida Eventor.

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål eller lyst til å prøva orientering er det bare å ta kontakt med oss på Facebook eller direkte med leiaren i o-gruppa, Trine Selvikvåg, på e-post selvikvaag@gmail.com.

Finn oss på sosiale medier
Facebook: Frøyland IL Orientering
Spond: Gruppekode ZHTBY
Instagram: @filorientering
Twitter: @filorientering

Meny