Anlegget

STADION

Gressbanen til FIL blir godt tatt vare på og er en av de alle beste i distriktet. Ved banen har vi også en flott tribune med seter og tak. Friidrettsdelen har i sommer 2018 fått en stor oppgradering med 200 meter løpebane og lengdegrop samt muligheter for spydkast og kulestøt.

IDRETTSHALL

Frøyhallen stod ferdig i 1995 og er en flerbrukshall som er arena for innebandy, håndball og noen innetreninger for uteidretter. Det er godt med garderober, og en flott tribune. Hallen har også undervisningsrom, kontorer, kiosk og kafé område.

KLUBBHUS

Klubbhuset til Frøyland idrettslag inneholder 4  garderober, kontor, kjøkken og en sal som benyttes til lagledermøter og festligheter.

GRUSBANE

Grusbanen blir sjelden brukt til fotball nå lenger, dens viktigste oppgave nå er som parkeringsplass under Grønt Gras.

KUNSTGRESSBANE

Kunstgressbanen sto ferdig høsten 2007, og er spilleklar året rundt. Banen blir ryddetfor snø når det er aktuelt, saltet ved minusgrader og blir slåddet hver uke.

TRENINGSFELT

Høsten 2007 fikk vi på plass et treningsfelt på siden av kunstgressbanen. Det ble oppgradert med kunstgras sommeren 2014.

BALLBINGE

Ballbingen sto ferdig i 2004 og ble et kjærkomment tillegg til idrettslagets anlegg. Det er i hovedsak de aller yngste lagene som bruker bingen, som også fungerer som bane under Grønt Gras.

Avvik

For å melde fra om avvik,feil eller mangler ved anlegget vennligst send mail til post@froylandil.no

Meny