Lag

J/G13 5 år Dagfinn Helland 45046019 froylandhandball@gmail.com
J/G12 6 år Anita Bergsvik 41101549 anita.bergsvik@handball.no
J/G11 7 år  Dagfinn Helland  45046019 froylandhandball@gmail.com
J/G10 8 år Linn Grødem 97663745 linngr87@gmail.com
J/G09 9 år Vivian Halvorsen Haga 98825418 vivihalv@hotmail.com
J08 10 år Nina Gauvik 94461154 mcninahaga@hotmail.com
J07 11 år Kristin Handeland 94435735 kr-hande@lyse.net
J06 12 år Dagfinn Helland 45046019 dagfinn.helland@lyse.net
Meny