barneidrett

Om idrettsskolen

Idrettsskolen i Frøyland IL er et tilbud for barn mellom 0-5 år. Gruppen er delt i to grupper, 0-3 år og 3-5 år.

For gruppen 0-3 år er det fri lek sammen med sin foresatt. Det blir satt ut ulike elementer som kan benyttes. For 3-5 åringene er litt mer organisert lek der de blir introdusert for grunnleggende ferdigheter som f.eks. balanse, ballkontroll og generell motorikk. Her blir barna tatt hånd av egne trenere, men det trengs fortsatt noe hjelp fra foresatte.

Treningstider:

0-3 år  torsdager kl. 16.45 – 17.30, i Kvernhallen

3-5 år  mandager kl. 16.45 – 17.30, i Kvernhallen

Ta kontakt hvis du trenger mer informasjon.

 Kontaktinfo:

Leder og trener for 0-3 år

Tormod Bjørkli

97 98 14 56

tormodbjorkli@gmail.com

Trener 3-5 år

Anne Marie Gausel

41273316

amgausel@hotmail.com

Vi finnes og på facebook som Frøyland Idrettsskole, https://www.facebook.com/groups/223418261008631/. Bli medlem der for å få mer informasjon om treninger og andre ting. Det aller meste av informasjon blir lagt ut i den gruppa.

Meny