Innlegg av Andre

Gave

NYHETER
Frøyland idrettslag mottok tidligere i uken en gave på 105.000 kroner fra Sparebankstiftelsen til SR-Bank. 100.000 skal gå til nytt kunstgress som legges oppe på stadion ved bingen som skal…
Read More
Meny