Info om gjenåpning av aktivitet på anlegget

All aktivitet i Frøyland Idrettslag skal følge Helsedirektoratets /FHI`s smittevernveileder pr 11 mai 2020. Denne er distribuert til alle gruppene i idrettslaget og både trenere og foreldre oppfordres til å lese gjennom denne: Link

Se informasjon til de enkelte særforbundene her.

Gruppene og alle lagene informerer i tillegg foreldre og utøvere om spesifikke tiltak som er iverksatt for at de ulike sportsaktivitetene kan startes opp og gjennomføres. Plakater med koronavettreglene fra NFF fra 13 mai 2020 vil også bli satt opp flere steder på utendørsanlegget.   

Frøyland idrettslag har ellers iverksatt økt renhold på anlegget, håndvask / antibac er tilgjengelig for utøvere/ledere/foreldre og det er også laget rutiner for utstyrsvask.

Spørsmål knyttet til smitteverntiltak kan rettes til gruppelederne direkte eventuelt til styret i Frøyland Idrettslag.

Hovedstyret Frøyland IL

15 mai 2020

Meny