Frøyland idrettslag avholder sitt årsmøte 17. februar, kl. 19:30, på klubbhuset. Saker i henhold til vedtekter. Forslag til saker må være hovedstyret i hende innen 3. februar, og sendes til: post@froylandil.no. Årsmelding finnes elektronisk på www.froylandil.no en uke før årsmøtet.

Hovedstyret

Meny