Som oppladning til årsmøte i neste uke, så kan du nå lese årsmeldingen for idrettslaget. Den tar for seg status i de forskjellige gruppene i idrettslaget pluss en oversikt over den økonomiske siden.

Årsmøtet avholdes førstkommende mandag kl.1900 på klubbhuset.

Årsmelding 2018

Meny