Årsmøte i Frøyland idrettslag

NYHETER

ÅRSMØTE

Frøyland idrettslag avholder sitt årsmøte 18. februar, kl. 19:00, på klubbhuset. Saker i henhold til vedtekter. Forslag til saker må være hovedstyret i hende innen 4. februar, og sendes til: post@froylandil.no. Årsmelding finnes elektronisk på www.froylandil.no en uke før årsmøtet.

Hovedstyret

Meny