Gave

NYHETER

Frøyland idrettslag mottok tidligere i uken en gave på 105.000 kroner fra Sparebankstiftelsen til SR-Bank.

100.000 skal gå til nytt kunstgress som legges oppe på stadion ved bingen som skal brukes til 3’er baner.

De resterende 5000 skal brukes til å kjøpe utstyr til målvaktene i innebandyen.

Frøyland IL takker ydmykt for gaven som hjelper oss å gi et tilbud til barna i bygda.

Meny