Ekstraordinært årsmøte

Frøyland idrettslag avholder ekstraordinært årsmøte 28. mai, kl. 19:00, på Klubbhuset.

Eneste sak til behandling er; «Opprettelse av Orienteringsgruppe i Frøyland IL».

Forslagsstiller er hovedstyret, og sakdokument er vedlagt. 

Hovedstyret

Orienteringsgruppe, Frøyland idrettslag

Meny