Slik varsler du om trakassering

Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.
Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten [https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/]
Norges idrettsforbund lanserte før jul en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:
  • De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep.
Varsel i idrettslaget skal gå til hovedstyret ved formann Ole Nordahl – ojn@jkn.no – 91618763

Attachment