Medlemskontingent 2016

Medlemskontingent
Giroer for medlemskontingenten er nå sendt ut. For at vi i arbeidsutvalget skal slippe å bruke unødig mye tid ber vi om følgende:
Husk å oppgi navn og medlemsnummer på den/de innbetalingen gjelder (da vi ikke bruker KID). For nye medlemmer må fødselsdato og idrettsgruppe også oppgis. Til slutt skal også kontingenten betales innen fristen.