Avslutningsfest i barn og ungdomsavdelingen

Torsdag 13.november er det igjen duket for den årlige avslutningsfesten på samfunnhuset.

De yngste barna, 6-10 år starter sin feiring av sesongen kl.1700. Kl. 1930 overtar ungdommen fra 11 år og oppover.

Spillere, trenere, foreldre og søsken er velkommen til delta. Det vil selvsagt være kaffe, brus, kaker og pølser.

Det vil og være loddsalg med flotte premier.

Attachment