Årsmøte i Frøyland idrettslag

ÅRSMØTE

Frøyland idrettslag avholder sitt årsmøte 25. februar, kl. 19:00, i undervisningsrommet i Frøyhallen. Saker i henhold til vedtekter.

Forslag til saker må være hovedstyret i hende innen 8. februar, og sendes til: post@froylandil.no.

Årsmelding finnes elektronisk på www.froylandil.no og i Frøyhallen en uke før årsmøtet.

Attachment