Årsmøte Frøyland idrettslag

Årsmøtet avholdes onsdag 22. februar, kl. 19:00 i salen på klubbhuset. Saksliste er i henhold til vedtekter. Eventuelle forslag til årsmøtet sendes hovedstyret på; post@froylandil.no innen 6. februar.

 Hovedstyret