Årsmøte Frøyland idrettslag

ÅRSMØTE

Frøyland idrettslag avholder sitt årsmøte 19. februar, kl. 19:00, på klubbhuset. Saker i henhold til vedtekter. Forslag til saker må være hovedstyret i hende innen 5. februar, og sendes til: post@froylandil.no.

Årsmelding finnes elektronisk på www.froylandil.no en uke før årsmøtet.

Hovedstyret