Årsmelding 2015

I forbindelse med årsmøte som avholdes i Frøyhallen 24. februar kl. 1900 legges nå årsmeldingen for 2015 ut. Årsmeldingen kan du og finne i Frøyhallen.

adobe

FIL Årsmelding 2015

Attachment